Vasaras loterija

Loterijas preču klāsts - https://www.xsrotallietas.lv/preces/vasaras-piedavajums.html

Preču loterijas “Laiks vasaras izklaidēm!” noteikumi                              

 1. PREČU IZPLATĪTĀJS:

1.1.  SIA “Anvol”, reģistrācijas nr. 40003371192, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija.

 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1.  SIA “Anvol”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003371192, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija.

 1. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1.  Loterija notiek fiziskajos veikalos “XS Rotaļlietas” visā Latvijas teritorijā un e-veikalā www.xsrotallietas.lv.                     

 1. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1.  Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada 14. jūnijam.

4.2.  Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada 17. jūnijam.                                                       

 1. BALVAS:

5.1.  Balvu fondā ietilpst 2 (divas) balvas – 1 Little Tikes elektriskais skūteris L.O.L. 299.98 EUR vērtībā un 1 Hoverboards 133.1 EUR vērtībā.

5.2.  Balvu fonda kopējā vērtība ir 433.08 EUR(četri simti trīsdesmit trīs eiro un astoņi centi).                                 

 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1.  Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā fiziskajā veikalā vai e-veikalā “XS Rotaļlietas” jāiegādājas jebkuru preci no zīmoliem: Smartrike, Little Tikes, Razor, Mondo, Eurosport, Eolo, Polesie, Adriatic, Sambro, John, Messi Training, jebkurus – āra krītiņus, burbuļus, lidojošos šķīvīšus, Laser X, Nerf un Learning Resources (Geosafari junior).  

6.2.  Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas jebkurā fiziskajā veikalā XS Rotaļlietas pie kases var saņemt anketu, kurā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru vai rēķina numuru, kontakttālruni un e-pastu.

6.3.  Aizpildot visu nepieciešamo informāciju un iemetot to loterijas urnā, kura atradīsies jebkurā fiziskajā veikalā XS Rotaļlietas, dalībnieks apstiprina savu dalību tajā un ar šo brīdi tā tiek uzskatīta par uzsāktu.

6.4.  Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas perioda beigām.

6.5.  Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2019. gada 15. jūlijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.

6.6.  Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

6.7.  Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.

6.8.  Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti ierakstītie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.

6.9.  Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

6.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;

6.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

6.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.

6.10. Organizētājs neatbild par:

6.10.1.  Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;

6.10.2.  Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;

6.11.   Loterijas ietvaros dalībnieku personas dati tiks uzglabāti SIA “Anvol” līdz 2019. gada 17. jūlijam ar mērķi noteikt laimētāju, ar to sazināties, to publicēt un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

 1. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1.  Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 1/3000.

 1. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1.  Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic pirkums konkrētām preču grupām (Smartrike, Little Tikes, Razor, Mondo, Eurosport, Eolo, Polesie, Adriatic, Sambro, John, Messi Training, jebkurus – āra krītiņus, burbuļus, lidojošos šķīvīšus, Laser X, Nerf un Learning Resources (Geosafari junior)) fiziskajā veikalā XS Rotaļlietas vai e-veikalā www.xsrotallietas.lv.

 1. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

9.1.1.     Reģistrēšanās laika periods no 2019. gada 20. maija 10:00:00 līdz 2019. gada 14. jūnijam plkst. 20:59:59 fiziskajos veikalos XS Rotaļlietas.                      

 1. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1.   Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām un loterijas noteikumiem atbilstošām reģistrācijām pēc nejaušības principa.

10.2.   Laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 17. jūnijā plkst. 11:00 SIA “Anvol” biroja telpās, Noliktavu ielā 7, Dreiliņos, Stopiņu nov., 2.stāvā.

10.3.   Izlozē tiks noteikti 2 (divi) laimētāji, kuri saņems pēc savas veiktās izvēles vienu Little Tikes elektrisko skūteri L.O.L. 299.98 EUR vērtībā un vienu Hoverboardu 133.1 EUR vērtībā.

 1. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1.   Uzvarētāji tiks publicēts 2019. gada 17. jūnijā XS Rotaļlietas Facebook lapā un mājas lapā www.xsrotallietas.lv.

11.2.   Ar uzvarētāju sazināsies personīgi SIA „Anvol” pārstāvis.

 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

12.1.   Balvas jāsaņem SIA “Anvol” biroja telpās Noliktavu ielā 7, Dreiliņos, Stopiņu nov., 2.stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 10 līdz plkst. 17.00.

12.2.   Izņemt balvu SIA “Anvol” birojā var līdz 2019. gada 15. jūlijam. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un paliek SIA “Anvol” īpašumā.

12.3.   Balvas netiks sūtītas pa pastu, izmaksātas naudā vai mainītas pret citu pakalpojumu vai preci.

 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1.   Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 10. jūlijam, iesniedzot SIA “ SIA “Anvol” biroja telpās, Noliktavu ielā 7, Dreiliņos, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija , rakstisku iesniegumu.

13.2.   Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

 1. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1.   Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Anvol” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tā tiek izslēgta no uzvarētāju saraksta.

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1.   Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami XS Rotaļlietas mājas lapā www.xsrotallietas.lv .