Preču loterijas  Nr. 6509 “HASBRO DĀVANKRITIS!” noteikumi

 1. PREČU IZPLATĪTĀJS:

1.1.   SIA “Anvol”, reģistrācijas nr. 40003371192, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija.

 

 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1.   SIA “Anvol”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003371192, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija.

 

 1. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1.   Loterija notiek fiziskajos veikalos “XS Rotaļlietas” visā Latvijas teritorijā un e-veikalā www.xsrotallietas.lv.

 

 1. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1.   Loterijas reģistrācijas periods ir no 2020. gada 01. novembra līdz 2020. gada 30. novembrim.

4.2.   Loterijas norises laiks ir no 2020. gada 01. novembrim līdz 2020. gada 10. decembrim.

 

 1. BALVAS:

5.1.   Balvu fondā ietilpst 1 (viena) balva – Dāvanu Karte veikalā XS Rotaļlietas 1000 EUR vērtībā.

5.2.   Balvu fonda kopējā vērtība ir 1000 EUR ( viens tūkstotis eiro).

 

 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1.   Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā fiziskajā veikalā un e-veikalā “XS Rotaļlietas” jāiegādājas jebkura “Hasbro” rotaļlieta vismaz 20 EUR vērtībā.

6.2.   Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas jebkurā fiziskajā veikalā “XS Rotaļlietas” pie kases var saņemt anketu, kurā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru, kontakttālruni un e-pastu. Savukārt dalībnieks, kurš iegādāsies preci e-veikalā, kuponu saņems elektroniski, kurš būs jāaizpilda un jānogādā, kādā no fiziskajiem veikaliem XS Rotaļlietas.

6.3.   Aizpildot visu nepieciešamo informāciju un iemetot to loterijas urnā, kura atradīsies jebkurā fiziskajā veikalā “XS Rotaļlietas”, dalībnieks apstiprina savu dalību tajā un ar šo brīdi tā tiek uzskatīta par uzsāktu.

6.4.   Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas perioda beigām.

6.5.   Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2020. gada 23. decembrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.

6.6.   Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

6.7.   Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.

6.8.   Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti ierakstītie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.

6.9.   Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

6.9.1.      Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;

6.9.2.      Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

6.9.3.      Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.

6.10.                    Organizētājs neatbild par:

6.10.1.  Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;

6.10.2.   radušām neprecizitātēm;

6.11.                    Loterijas ietvaros dalībnieku personas dati tiks uzglabāti SIA “Anvol” līdz 2020. gada 23. decembrim ar mērķi noteikt laimētāju, ar to sazināties, to publicēt un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

 

 1. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1.   Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 500 (pieci simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 1/500.

 

 1. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1.   Lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir jāiegādājas veikalā vai e-veikalā “XS Rotaļlietas” jebkuru “Hasbro” rotaļlietu vismaz 20 EUR vērtībā.

 

 1. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

9.1.   Reģistrēšanās laika periods no 2020. gada 01. novembra 10:00:00 līdz 2020. gada 30. novembrim plkst. 21:59:59 fiziskajos veikalos “XS Rotaļlietas” un e-veikalā www.xsrotallietas.lv.

 

 1. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1.                    Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām un loterijas noteikumiem atbilstošām reģistrācijām pēc nejaušības principa.

10.2.                    Tiks izlozēts 1 uzvarētājs 2020.gada 10. decembrī plkst.10:30 SIA “Anvol” ofisa telpās, Noliktavu ielā 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, 2.stāvā.

10.3.                    Izlozēs tiks noteikti 1 (viens) laimētājs, kurš saņems Dāvanu Karti 1000 EUR vērtībā no veikala “XS Rotaļlietas”

 

 1. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1.                    Uzvarētājs tiks publicēts 2020. gada 10. decembrī XS Rotaļlietas Facebook lapā un mājas lapā www.xsrotallietas.lv.

11.2.                    Ar uzvarētāju sazināsies personīgi SIA „Anvol” pārstāvis.

 

 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

12.1.                    Balvas jāsaņem SIA “Anvol” ofisā, Noliktavu ielā 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, 2.stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas no plkst. 10 līdz plkst.17.00.

12.2.  Izņemt balvu var līdz 2020. gada 23. decembrim. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un paliek SIA “Anvol” īpašumā.

12.3.  Balvas netiks sūtītas pa pastu, izmaksātas naudā vai mainītas pret citu pakalpojumu vai preci.

 

 

 

 

 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1.                    Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2020. gada 20. decembrim, iesniedzot SIA “ SIA “Anvol” biroja telpās, Noliktavu ielā 7, Dreiliņos, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija , rakstisku iesniegumu.

13.2.                    Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

 

 

 1. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1.                    Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Anvol” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tā tiek izslēgta no uzvarētāju saraksta.

 

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1.                    Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami “XS Rotaļlietas” mājas lapā www.xsrotallietas.lv