Preču loterijas “Laimē ģimenes ceļojumu uz Berlīnes Zooloģisko dārzu konkursa'' noteikumi                                     

 1. PREČU IZPLATĪTĀJS:

1.1.  SIA “Anvol”, reģistrācijas nr. 40003371192, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija.

 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1.  SIA “Anvol”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003371192, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija.

 1. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1.  Loterija notiek fiziskajos veikalos “XS Rotaļlietas” visā Latvijas teritorijā un e-veikalā www.xsrotallietas.lv.                                                          

 1. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1.  Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 01. maija līdz 2019. gada 31. maijam.

4.2.  Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 01. maija līdz 2019. gada 06. jūnijam.                                                                                                              

 1. BALVAS:

5.1.  Balvu fondā ietilpst 1 (viena) balva – dāvanu karte 1000 EUR vērtība no A/S Air Baltic Corporation, dāvanu karte 150 EUR vērtībā no Radisson Hotel Group un 4 ( divas pieaugušo un divas bērnu) ieejas biļetes Berlin Zoo un Aquarium 63 EUR vērtībā.

5.2.  Balvu fonda kopējā vērtība ir 1213 EUR(viens tūkstotis divi simti trīspadsmit eiro).                       

 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1.  Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā fiziskajā veikalā vai e-veikalā “XS Rotaļlietas” 1 (vienā) pirkumā jāiegādājas pirkums vismaz 25 EUR (divdesmit piecu eiro, 00 centu) vērtībā.

6.2.  Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas jebkurā fiziskajā veikalā XS Rotaļlietas pie kases var saņemt anketu, kurā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru vai rēķina numuru, kontakttālruni un e-pastu.

6.3.  Aizpildot visu nepieciešamo informāciju un iemetot to loterijas urnā, kura atradīsies jebkurā fiziskajā veikalā XS Rotaļlietas, dalībnieks apstiprina savu dalību tajā un ar šo brīdi tā tiek uzskatīta par uzsāktu.

6.4.  Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas perioda beigām.

6.5.  Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2019. gada 06. jūlijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.

6.6.  Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

6.7.  Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.

6.8.  Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti ierakstītie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.

6.9.  Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

6.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;

6.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

6.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.

6.10. Organizētājs neatbild par:

6.10.1.  Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;

6.10.2.  Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;

6.11.   Loterijas ietvaros dalībnieku personas dati tiks uzglabāti SIA “Anvol” līdz 2019. gada 06. jūlijam ar mērķi noteikt laimētāju, ar to sazināties, to publicēt un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

 1. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1.  Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 1/3000. 

 1. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1.  Lai piedalītos loterijā, dalībnieka pirkuma čeka summai fiziskajā veikalā XS Rotaļlietas vai e-veikalā www.xsrotallietas.lv ir jābūt ne mazākai kā 25 EUR.

 1. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

9.1.1.     Reģistrēšanās laika periods no 2019. gada 01. maija 10:00:00 līdz 2019. gada 31. maijam plkst. 20:59:59 fiziskajos veikalos XS Rotaļlietas.     

 1. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1.   Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām un loterijas noteikumiem atbilstošām reģistrācijām pēc nejaušības principa.

10.2.   Laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 06. jūnijā plkst. 11:00 SIA “Anvol” biroja telpās, Noliktavu ielā 7, Dreiliņos, Stopiņu nov., 2.stāvā.

10.3.   Izlozē tiks noteikts 1 (viens) laimētājs, kurš saņems dāvanu karti 1000 EUR vērtība no A/S Air Baltic Corporation, dāvanu karti 150 EUR vērtībā no Radisson Hotel Group un 4 ( divas pieaugušo un divas bērnu) ieejas biļetes Berlin Zoo un Aquarium apmeklējumam 63 EUR vērtībā.                                                                

 1. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1.   Uzvarētājs tiks publicēts 2019. gada 06. jūnijā XS Rotaļlietas Facebook lapā un mājas lapā www.xsrotallietas.lv.

11.2.   Ar uzvarētāju sazināsies personīgi SIA „Anvol” pārstāvis. 

 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

12.1.   Balvas jāsaņem SIA “Anvol” biroja telpās Noliktavu ielā 7, Dreiliņos, Stopiņu nov., 2.stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 10 līdz plkst. 17.00.

12.2.   Izņemt balvu SIA “Anvol” birojā var līdz 2019. gada 06. jūlijam. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un paliek SIA “Anvol” īpašumā.

12.3.   Balvas netiks sūtītas pa pastu, izmaksātas naudā vai mainītas pret citu pakalpojumu vai preci.

 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1.   Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 27. jūnijam, iesniedzot SIA “ SIA “Anvol” biroja telpās, Noliktavu ielā 7, Dreiliņos, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija , rakstisku iesniegumu.

13.2.   Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 1. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1.   Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Anvol” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tā tiek izslēgta no uzvarētāju saraksta.

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1.   Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami XS Rotaļlietas mājas lapā www.xsrotallietas.lv